iền Giang: Chùa Vạn Lương trang nghiêm Đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng cúng Pháp y

21:53 ,28/08/2022