Tiền Giang [Video]: Chùa Long Tường trang nghiêm Húy kỵ chư tiền bối Tổ sư

15:29 ,03/01/2024