Tiền Giang: [Video] Trai đàn Dược sư chùa Tịnh Nghiêm năm 2019

15:25 ,28/10/2019