Tiền Giang [Video]: “Kỹ thuật quay và dựng phim truyền hình” tại khóa Bồi dưỡng chuyên ngành TTTTT

08:05 ,05/04/2024