Tiền Giang: [Video] Lễ Vu lan báo hiếu tại chùa kim thạch năm 2019

11:44 ,16/09/2019