Tiền Giang: [Video] Lễ Tưởng niệm lần thứ 7 cố Hòa thượng Thích Minh Trí

09:58 ,07/09/2019