Tiền Giang [Video]: Bổ nhiệm Đại đức Thích Nhuận Bảo trụ trì chùa Phước Long

07:57 ,14/04/2024