Tiền Giang[Video]:Chùa Linh Sơn trang nghiêm kỉ niệm lễ Khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm

19:05 ,16/03/2023