Tiền Giang: [Video] Đại lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Thành phước huyện châu thành

18:33 ,07/08/2019