Tiền Giang: BTS Phật giáo tỉnh và Ban Kiến đàn họp rà soát công tác tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng

18:14 ,24/07/2023