Tiền Giang [Video]: Lịch Sử Chùa Liên Trì, Ấp Thọ Khương, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây

21:19 ,14/02/2023