Tiền Giang: Những hình ảnh các ngày đầu của Khóa tu mùa hè "Sống chậm để lắng nghe"

04:35 ,10/07/2019