Tiền Giang: Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thuyết trình chuyên đề Chuyển đổi số trong Phật giáo

09:57 ,23/06/2023