Tiền Giang[Video]: Cung thỉnh Pháp tướng Tổ Sư Huệ Đăng tôn trí nơi Giới trường Ni

17:16 ,11/08/2023