Tiền Giang [Video]: Tổ đình Phước Lâm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 11 cố Hòa thượng Thích Minh Trí.

14:36 ,07/09/2023