Tiền Giang[Video]:Phái đoàn Tăng thân dòng truyền thừa Drukpa đến thăm và cầu nguyện tại Vĩnh Tràng

09:17 ,08/01/2024