Tiền Giang [Video]: Khai đàn Dược Sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn tại chùa Vĩnh Tràng

20:27 ,02/03/2024